top of page

Záhrada so zachytávaním zrážkovej vody

Voda je zdrojom všetkého života, a predovšetkým pre rastliny v záhrade. Jej hospodárenie a udržiavanie pravidelnej zálievky mäkkou vodou može byť problém. Investovanie do systémov zachytávajúcich dažďovú vodu a jej použitie pre rastliny v pohodlných zvýšených záhonoch zaistí viac radosti z vášho vonkajšieho priestoru.

Vodu prepúšťajúce povrchy sú nevyhnutné pre zadržanie vody v mieste zrážok, s použitím zásakových šácht, aby sa predišlo preplneniu kanalizačných, odvádzacích zariadení.
Dlžíme to sebe a budúcim generáciam, aby výber materiálov a systémov pracoval s prírodou, nie proti nej.

bottom of page