top of page

Ochrana súkromia/ Cookies

Tieto Zásady používania súborov cookies boli naposledy aktualizované 6. marec 2023 a vzťahujú sa na občanov a legálne osoby s trvalým pobytom v Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarsku.

1. Úvod

Naša webová stránka, https://www.landbasedesign.sk (ďalej len „webová stránka“) používa súbory cookies a ďalšie súvisiace technológie (všetky technológie sa kvôli pohodliu označujú ako „súbory cookies“). Súbory cookies umiestňujú aj tretie strany, ktoré sme zapojili. V nižšie uvedenom dokumente vás informujeme o používaní súborov cookie na našich webových stránkach.

2. Čo sú cookies?

Cookie je malý jednoduchý súbor, ktorý je odoslaný spolu so stránkami tohto webu a uložený vašim prehliadačom na pevnom disku vášho počítača alebo iného zariadenia. Informácie v nich uložené môžu byť vrátené na naše servery alebo na servery príslušných tretích strán počas nasledujúcej návštevy.

3. Čo sú skripty?

Skript je časť programového kódu, ktorý sa používa na správnu a interaktívnu funkciu našich webových stránok. Tento kód sa spustí na našom serveri alebo na vašom zariadení.

4. Čo je to webový maják?

Webový maják (alebo pixelová značka) je malý neviditeľný text alebo obrázok na webovej stránke, ktorý sa používa na monitorovanie návštevnosti webových stránok. Za týmto účelom sa pomocou webových majákov ukladajú rôzne údaje o vás.

5. Cookies

5.1 Technické alebo funkčné cookies

Niektoré súbory cookie zaisťujú, že určité časti webových stránok fungujú správne a že vaše preferencie používateľov zostanú známe. Umiestnením funkčných súborov cookies vám uľahčujeme návštevu našich webových stránok. Takto nemusíte pri návšteve našich webových stránok opakovane zadávať rovnaké informácie a napríklad položky zostanú vo vašom nákupnom košíku, kým nezaplatíte. Tieto súbory cookie môžeme umiestňovať bez vášho súhlasu.

5.2 Štatistické/ Analytické cookies

Štatistické súbory cookie používame na optimalizáciu zážitku z webových stránok pre našich používateľov. Vďaka týmto štatistickým súborom cookie získavame prehľad o používaní našich webových stránok. Žiadame vás o povolenie umiestňovať štatistické súbory cookies.

5.3 Reklamné cookies

Na tejto webovej stránke používame reklamné súbory cookie, ktoré nám umožňujú prispôsobiť reklamy pre vás, a my (a tretie strany) získavame prehľad o výsledkoch kampane. To sa deje na základe profilu, ktorý vytvoríme na základe vášho kliknutia a surfovania v https://www.landbasedesign.sk. Vďaka týmto súborom cookie ste ako návštevník webových stránok prepojení s jedinečným identifikátorom, takže sa vám napríklad rovnaká reklama nezobrazí viac ako raz.

5.4 Marketingové/ sledovacie cookies

Marketingové/sledovacie súbory cookie sú súbory, ktoré sa používajú na vytváranie profilov používateľov na zobrazenie reklamy alebo na sledovanie používateľa na tomto webe alebo na niekoľkých webových stránkach na podobné marketingové účely.

Pretože sú tieto súbory cookies označené ako sledovacie súbory cookies, žiadame vás o povolenie ich umiestnenia.

5.5 Tlačidlá sociálnych médií

Prečítajte si prosím vyhlásenie o ochrane osobných údajov týchto sociálnych sietí (ktoré sa môžu pravidelne meniť) a prečítajte si, čo robia s vašimi (osobnými) údajmi, ktoré spracúvajú pomocou týchto súborov cookies. Získané údaje sú čo najviac anonymizované. Facebook a Instagram sa nachádzajú v USA.

6. Umiestnené cookies

Google Adsense

Google Adsense používame na zobrazovanie reklám.

Viac na https://policies.google.com/privacy

Marketingové

 
Google Analytics

Google Analytics používame na štatistiky webových stránok.

Viac na https://policies.google.com/privacy

Štatistické, Funkčné

Facebook

Facebook používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach.

Viac na:

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Marketingové

Instagram

Instagram používame na zobrazenie najnovších sociálnych príspevkov a/alebo tlačidiel na zdieľanie na sociálnych sieťach. Viac na:

https://privacycenter.instagram.com/policy/?section_id=1-WhatInformationDoWe

Marketingové

Wix

Wix používame na vývoj webových stránok.

Viac na:

https://www.wix.com/about/cookie-table

Funkčné, Marketingové

7. Súhlas

Keď navštívite náš web prvýkrát, ukážeme vám kontextové okno s vysvetlením o súboroch cookies. Akonáhle kliknete na „Prijímam“, súhlasíte s tým, že použijeme kategórie súborov cookies a doplnkov, ktoré ste vybrali v kontextovom okne, ako je to popísané v týchto zásadách používania súborov cookies. Používanie súborov cookies môžete zakázať prostredníctvom svojho prehliadača, ale upozorňujeme, že náš web už nemusí správne fungovať.

 
7.1 Spravujte svoje nastavenia súhlasu

Funkčné

Technické uloženie alebo prístup sú nevyhnutne potrebné na legitímny účel umožnenia použitia konkrétnej služby, ktorú si účastník alebo používateľ výslovne vyžiadal, alebo na jediný účel vykonania prenosu komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť.

Štatistiky

Technické úložisko alebo prístup, ktorý sa používa výlučne na anonymné štatistické účely. Bez predvolania, dobrovoľného plnenia zo strany vášho poskytovateľa internetových služieb alebo dodatočných záznamov od tretej strany, informácie uložené alebo získané len na tento účel sa zvyčajne nedajú použiť na vašu identifikáciu.

Marketing

Technické úložisko alebo prístup sú potrebné na vytvorenie používateľských profilov na odosielanie reklamy alebo sledovanie používateľa na webovej stránke alebo na viacerých webových stránkach na podobné marketingové účely.

8. Povolenie/zakázanie a odstraňovanie súborov cookies

Váš internetový prehliadač môžete použiť na automatické alebo manuálne mazanie cookies. Môžete tiež špecifikovať, že niektoré súbory cookie nemusia byť umiestnené. Ďalšou možnosťou je zmeniť nastavenia svojho internetového prehliadača tak, aby ste dostali správu vždy, keď sa umiestni súbor cookie. Ďalšie informácie o týchto možnostiach nájdete v pokynoch v časti Pomocník vášho prehliadača.

Upozorňujeme, že ak sú všetky súbory cookie zakázané, náš web nemusí fungovať správne. Pokiaľ cookies vymažete vo svojom prehliadači, budú znova umiestnené po vašom súhlase, keď znova navštívite naše webové stránky.

9. Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi

Pokiaľ ide o vaše osobné údaje, máte nasledujúce práva:

  • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho budú uchovávané.

  • Právo na prístup: Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú nám známe.

  • Právo na opravu: máte právo kedykoľvek doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje.

  • Ak nám udelíte súhlas so spracovaním vašich údajov, máte právo tento súhlas odvolať a vymazať vaše osobné údaje.

  • Právo na prenos vašich údajov: máte právo požadovať od správcu všetky svoje osobné údaje a preniesť ich v celom rozsahu k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

  • Právo namietať: môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú odôvodnené dôvody na spracovanie.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás. Pozrite sa na kontaktné údaje v spodnej časti týchto zásad používania súborov cookies. Ak máte sťažnosť na to, ako narábame s vašimi údajmi, radi by sme vás počuli, ale máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (úradu na ochranu údajov).

10. Kontaktné údaje

Ak máte otázky alebo pripomienky k našim zásadám používania súborov cookies a tomuto vyhláseniu, kontaktujte nás pomocou nasledujúcich kontaktných údajov:


Slovensko
Webová stránka: https://www.landbasedesign.sk
E -mail: landbasedesign@gmail.com

Tieto zásady používania súborov cookie boli synchronizované s serverom cookiedatabase.org v 6. marec 2023

bottom of page