top of page

Joga Centrum a Meditačná záhrada

Koncept zahrady pri Joga centre pre tichú meditáciu vyplynul z nutnosti nájsť priestor práve pre upokojenie mysle operujúcej v neustálom strese. Miesto kde si človek tak povediac môže odložiť myšlienky a započúvať sa do ticha, do vnútra svojej bytosti a nebyť rušený nadbytkom vonkajších zvukov rušného sveta. Pre kulisu bol volený vodopad inštalovaný na stenu oproti meditačnej miestnosti, ktorá presklenným designom dovoľuje pozorovať záhradu aj v chladnom období a ako dodatačný priestor na tichú meditáciu.
Voľba rastlín je pre upokojenie vnemov a okrem ukľudňujúcej zelene tvarovaných krov je štylizovaná v duchu zen záhrad.
Priestor je doplnený osobitnou vodnou plochou jazierka s pokojnou hladinou ako kulisa pre meditáciu, reflexiu.

bottom of page