top of page

Revitalizácia mestského parku

Mestské parky sú dôležité priestory zelene, no v minulosti sa pre nedostatok financii veľa z nich na Slovensku zanedbalo. Neboli prioritou. V posledných rokoch sa aj možno vďaka zvýšenému záujmu o ochranu životného prostredia a vytrácajúce sa možnosti mestských obyvateľov vlastniť svoju záhradu, zvýšila pozornosť úradov aj týmto smerom. Zrazu sa našli financie na projekty revitalizácie, ktoré neextovali aspoň tridsať rokov. Mnohé parky boli a sú v nebezpečnom stave.

V tomto prípade ide o opakované vyhlásenie súťaže pre revitalizáciu priechodzieho parku v historickom centre mesta. V 2018 sa spravil návrh výrubov a výsadby, úpravy povrchov a mobiliáru. Ten sa z veľkej časti zrealizoval aj s tradičným ihriskom. Mesto však hľadá ďalšie návrhy na zlepšenie rekreačnej kvality parku.

Návrh od landbasedesign nadväzuje na to čo už bolo obnovené a po analýze priestoru, existujúci pôdorys plní svoju funkciu. Dopĺňame priamu cestičku od pamätníka generála M.R.Štefánika k hudobnému altánku a to pre zdôraznenie jeho existencie a aj ako chodník k navrhovanému tématickému ihrisku v centre parku. Toto je farebne pútavé s témou fantastických rozprávok o drakoch, putovaní škriatkov do hory plnej zlata a plavbe v sudoch po úteku zo zajatia. Po prechode pod dúhovým oblúkom dračej šmýkačky chodník vedie k otvorenej ploche okolo altánka. Tu je priestor pre umelecké podujatia aj výstavy. Navrhujeme však pevnejší povrch aj kvôli prístupnosti vozíkov. A to buď svetlími živicami spevnených agregátov s presiakavosťou vodných zrážok, alebo štrk zachytený v bunkových roštoch, ktorý je 100% presiakavý a vhodný pre prechod vozíkov pri správnom navrstvení agregátov.

Tradičné ihrisko dobre dopĺňa priestor, kde je dostatok lavičiek okolo altánku pre rodičov.

Hlavný chodník cez park nie je potrebné lemovať množstvom lavičiek, vzhľadom na jeho funkciu tranzitu. Výsadba popri ňom vzhľadom na tienisté podmienky z vyšších stromov, potrebuje druhy viac adaptované na sucho aj tieň. Kvitnúce kry a robustnejšie trvalky sú tu vhodnejšie.

V časti druhého tranzitného ťahu cez park od staníc k tunelu k Sihotiam navrhujeme rekreačné prístrešky v organických tvaroch so sedením a stolíkom pre možnosť sa najesť v parku, či si zorganizovať pracovnú či študenstkú schôdzku priamo v parku pri hlavnej stanici vlaku a autobusov. Ideálne aj na čakanie na spoj mimo bezútešných priestorov staníc.

Prístrešky sú vsadené do stepnej vegetácie okrasných tráv s pravidelnou výsadbou na umocnenie elegancie priestoru. Popri hranici so železnicou navrhujeme meandrujúcu vyvýšenú cestičku, ktorá zároveň poslúži aj na sedenie. Výrazné modré farby sú referenciou na železnice aj na rieku Váh, ktorá preteká centrom mesta.

Nakoniec alebo skôr na začiatku v  parku pri umeleckej škole a cestnej križovatke je vodná fontána s umeleckou plastikou, ktorá je akosi stratená v hluku aj vizuálne. Pri holej stene školy a dopravnej signalizácii nie je práve vábnym miestom na trávenie času. Najlepšie by bolo ju presunúť, no náklady na ťahanie vodných potrubí prerasťenou pôdou parku nedávajú zmysel. Navrhujeme živú vegetačnú stenu na veľkej ploche fasády školy, ktorá by spojila pozadie fontány so zeleňou parku a zjemnila inak holú stenu. Vegetačná stena by mohla byť pravdepodobne zavlažovaná z rovnakého zdroja ako fontána. Zelené pozadie by zvýšilo atraktívnosť vodného prvku. Od okolitej dopravy a signalizácie navrhujeme fontánu vizuálne oddeliť ornamentálnou zástenou, ktorá by svojou umeleckou hodnotou tiež upútala návštevníka k prehliadke a v zotrvaní okolo fontány.

A na záver len prianie lepšej pravidelnej údržby parku, ktorá je rozhodujúca pre dlhotrvajúci úspech akejkoľvek krajinnej, parkovej aj záhradnej úpravy.

bottom of page