top of page

Výsadba zelene pre nové obytné zóny

Čím by boli nové výstavby obydlí bez zelených ostrovčekov, stromov, predzáhradiek a otvorených zelených priestorov s ihriskami, športovými priestormi?

Zásakové vodné plochy a zachytenie okolitej krajiny do obrazu prostredníctvom pôvodných krovísk, medzí, lúčnych porastov, pôvodnej aj okrasnej vegetácie, sú zásadnými prvkami pre začlenenie novej výstavby do prostredia citlivým, uvážlivým spôsobom. Slúží zdraviu miestnych obyvateľov aj prírode.

Pracovala som na krajinárskych návrhoch pre stavebné spoločnosti a architektov vrámci viacodborových tímov s oddelením pre krajinnú architektúru.


Zatiaľ čo sa požiadavky menia od projektu k projektu, hlavný dôraz kladiem na zavedenie zelene v čo najväčšej prijateľnej miere, so zelenou infraštruktúrou, predzáhradkami, otvorenými priestranstvami a zachovaním pôvodnej vegetácie biotopov alebo vytváraním nových.

bottom of page