top of page

Verejný priestor a komunitná záhrada

Mestským priestorom, námestiam a uliciam často chýba dostatok zelene. Často boli obetované v minulých desaťročiach úsporným opatreniam. Recesia a honba len za ziskom s minimálnym spätným vkladom do kvality priestoru má negatívny vplyv na ľudí žijúcich v mestských priestoroch a časom nevyhnutne vyháňa návštevníkov z centier miest do periférií. Tie často ponúkajú viac parkovacích miest na denné alebo týždenné nákupy a zabepečujú aj zábavu, reštaurácie. Centrá miest tak musia prehodnotiť účel a hlavné funkcie historických centier postavených v časoch nižšej obchodnej činnosti, dopravy a hustoty obyvateľstva. ​ Zatiaľ čo historické budovy sú primerane atraktívne, ak sú udržiavané v dobrých podmienkach, exteriér môže podľahnúť zanedbávaniu použitím nekvalitných materiálov a nedostatočným plánovaním do budúcnosti. ​

V súčasnej dobe sa stáva prvoradým cieľom vytvoriť "kyslíkové priestory" plné zelene - prírodného zdroja prospešných častíc, ako sú anióny, terpény, kyslík a dokonca aj baktérie, na ktoré naše telá pozitívne reagujú zlepšenou imunitou. Nielen to, ale poskytovanie tieňa v prehriatych centrách miest s prevahou vydláždených a asfaltových povrchov je ešte žiaducejšie ako v minulosti. Starostlivosť o stromy je zanedbateľná v porovnaní s nákladmi na negatívne účinky klimatického oteplovania. ​

Koncept tu predstavuje myšlienku zmeniť desaťročia trvajúce zanedbávanie verejného priestoru v historickom meste. Oblasť má obytné byty nad obchodnými jednotkami na jednej strane priestoru a s kultúrnymi, kancelárskymi a pohostinskými budovami na druhej strane tejto dobre viditeľnej a prepájajúcej časti centra mesta.

Mojou myšlienkou je využiť tento priestor nielen pre návštevníka a nakupujúceho, ale aj pre obyvateľov v okolí. Veľký priestor, námestie, je v súčasnosti nudným priestorom s provizórnymi cestami cez trávnatú plochu. Zvyšok priestoru je väčšinou pokrytý asfaltom s tromi malými ostrovčekmi kríkov a stromov. Tie nestačia na zabezpečenie potrebného tieňa v horúcom lete.

Pred niekoľkými rokmi sa konala urbanistická súťaž na návrhy na transformáciu tohto konkrétneho priestoru. Väčšina z nich bola typická sporým zastúpením zelene pozostávajúcu z jednotných stromov v radoch vysadených a pokrytých tvrdými terénnymi úpravami. Aj keď to ponúka dobrú viditeľnosť, má veľmi malú príťažlivosť pre stálych obyvateľov, aby využívali priestor mimo obvyklej prechádzky priestorom. Po vyprchaní novosti sa opäť stane mŕtvou priechodzou ulicou.

Navrhujem vytvoriť komunitnú záhradu priamo vo veľkom priestore medzi kultúrnym centrom a knižnicou a kaviarňou. Je to ideálna plocha na pestovanie rastlín, bylín, zeleniny a drobných ovocných stromov vo veľkých vyvýšených kvetináčoch, ktoré by si miestni obyvatelia, školy, kluby  mohli prenajať ako políčka na záhradkárčenie. Pergola ponúkne ďalšie tienenie tým, že poskytne podporu pre popínavé rastliny, ako je vinič alebo okrasné druhy. Oblasť je dostatočne veľká na to, aby poskytovala široké chodníky pre okoloidúcich.

Sochárska plastika prináša odkaz na básnika, ktorého meno dostalo námestie a jeho cieľom je tiež priniesť prvok zábavy s vodnými tryskami okolo neho v letnom období. Stredne veľké stromy sú vysadené na okraji priestoru komunitnej záhrady, aby v lete ponúkli potrebný tieň.

Ostrovčeky zelene pred obchodmi sú spojené do väčších krajinných blokov pripomínajúcich skalnaté bralá vysadené odolnými typmi stromov - borovicami, ktoré uvoľňujú prospešné terpény, javory so širokými korunami a jasene dorastajúci do dobrej výšky a mohutnosti. Všetky sú veľmi dobre prispôsobené drsným podmienkam miest. Bloky zelen sú vysadené trvalkami a kríkmi, ktoré ľuďom ponúknu estetický prírodný prvok a vnesú radosť z prítomnosti kvitnúcich rastlín, vejúcej trávy, farebných textúr.

Už žiadne nudné štrkové a pevné povrchy nad koreňovými balmi stromov vytrhnutých zo záhradných škôlok.

Čas na rekultiváciu verejného priestoru pre miestnych obyvateľov.

bottom of page