top of page

Vitajte,

 

Som krajinná architektka a krajinná inžinierka s niekoľkoročnou skúsenosťou vytvárania krajinárskych a záhradných plánov. Pôsobila som v menších tímoch krajinárov, architektov a aj v medzinárodných viac odborových spoločnostiach v zahraničí, kde som navrhovala krajinné plány pre súkromníkov aj miestne obecné projekty.

V návrhoch dávam dôraz na prítomnosť prírody a prepojenosť s okolitým prostredím

Svet prírody  nemusí byť vzdialený ak si ho prinesieme bližšie k domu s vôňou kvetov, s tieňom vyššej zelene, spevom vtáctva, s vodným prvkom a prípadne sadom, či kvetinovými výsadbami. Stačí si dostupný priestor dobre naplánovať. 

Záhrady, zelené priestranstvá podporujú naše zdravie a život a preto pozornosť a starostlivosť o tieto vonkajšie priestory, akokoľvek malé, predstavuje aj starostlivosť voči nám ľuďom. 

Pri návrhoch dbám na najlepší výber ekologicky vhodných druhov s maximálnym efektom pre priestor a ľudí. Pri výbere materiálov sa zameriavam na eticky a ekologicky vhodné s minimálnym dopadom na klimatické otepľovanie. 

Každý potrebuje prírodu. Dajte jej priestor aj vo vašom projekte záhrady a exteriéru.

Čomu sa venuje krajinná architektúra?

Krajinná architektúra bola spočiatku aplikovaná na rozsiahlych panstvách, v súkromných parkoch, záhradách. Známe sú anglické krajinné parky navrhované Lancelotom Brownom prezývaným Capability pre jeho neuveriteľnú rýchlosť s akou navrhoval veľké panské parky a záhrady často počas prvej prehliadky. Klienti boli šľachtici a podrobné analýzy a štúdie priestoru nepotrebovali. Dôverovali jeho schopnosti pretransformovať panstvo vo vtedajšom trende krajinných scenérii. 

Postupne sa začali špecialisti v tomto smere orientovať na verejné priestory miest a krajiny. Často v spolupráci s urbanistami a architektami sa krajinný architekti venujú dnes komplexným priestorovým projektom.

K známym menám tejto profesie patria Frederick Law Olmsted, Geffrey Jellicoe, Ian L. McHarg, Kathryn Gustafson, Sylvia Crowe a mnoho ďalších osobností, ktoré sa možno počas života nepovažovali za krajinných architektov.

Toto,nie práve najšťastnejšie označenie, sa zaužilo v dvadsiatom storočí a predstavuje prácu plánovania, navrhovania a manažovania priestorového usporiadania prvkov v exteriéri. S dôrazom práve na prírodné prvky, zeleň, ich estetickú, ekologickú a spoločenskú hodnotu.

Projekty pre krajinných architektov sú dnes zamerané skôr na:

  • komerčné plochy v okolí obchodných budov

  • úpravy exteriéru nových  obytných výstavieb a rekonštrukcii

  • parky a verejné priestory zelene na uliciach, námestiach

  • otvorené priestranstvá  v poľnohospodárskej, mestskej a vidieckej krajine, v chránených oblastiach

  • ihriská, školské a športové exteriéri, rekreačné priestory

  • celkové priestorové plánovanie väčších území ako revitalizácie priemyselných parkov, opustených dolov, znehodnotenej krajiny, mestských častí s dôrazom na introdukciu zelene

  • hodnotenie vplyvu nových intervencii v priestore prevažne z vizuálneho hľadiska, ale niekedy aj z ekologického (EIA) hľadiska  v spolupráci s ekológom

Záhradná architektúra a dizajn sú špecificky zamerané na súkromné záhrady a pozemky. Hoci záhradný architekt nie je limitovaný rozsahom priestoru, ide skôr o preferenciu sa venovať súkromnému klientovi a nie projektom s verejnou konzultáciou a konečným účelom pre verejné užívanie. 

Krajinná a záhradná architektúra sa prelínajú v niektorých štátoch, inde majú vlastný inštitút a štúdium. Často záhradný dizajnér či záhradník alebo architekt urbanista po skončení svojej špecializácie študuje aj krajinnú architektúru a tak krajinný architekt môže mať viac-odborový záber. 

Priebeh práce s krajinnými a záhradnými dizajnérmi

1. Konzultácia o vašom priestore

Skontaktuje nás, navrhnite čas na konzultáciu. Počas hovoru alebo priamo návštevy záhrady sa ujasní predstava a požiadavky klienta, jeho finančný rozpočet pre projekt a realizáciu. Krajinný architekt komunikuje s klientom a snaží sa navigovať predstavu klienta s tým čo je možné, ekonomické a hodnotné pre klienta. Následne vypracujem  skice, stratégie a prvotné palety materiálov a rastlín, priestorové umiestnenie zelene, pevných povrchov a ďalších prvkov.

Cena závisí od náročnosti projektu a požadovaných podkladov a rozsahu služby. Niekedy je prvotná konzultácia zadarmo, ak sa rozhodnete pre firmu. Toto však neodporúčam a radšej si vyberte po konzultácii s viacerými dizajnérmi, aj keby ste mali každému zaplatiť za čas. V konečnom výsledku je návrh, ktorý vám má ušetriť zdroje na realizáciu bez ohľadu na to, kto nakoniec projekt zrealizuje. Je lepšie si konečný realizačný plán dať naceniť niekoľkým realizátormi a rozhodnúť sa pre toho, kto vie dielo splniť v navrhnutom štandarde a cene.

2. Vypracovanie hlavného plánu a zoznamu rastlín, materiálov, modelov

Následná konzultácia s vami po vypracovaní prvotného návrhu je krokom k doplneniu informácii a prvých zmien. Po odsúhlasení návrhu klientom sa návrhár pustí do jeho podrobnejšieho vypracovania v podobe hlavného plánu a špecifikácii, vizualizácie, modelov. Často sa vizualizácia vypracuje už pri prvotnom koncepte pre lepšiu predstavu klienta ako by priestor mohol vyzerať.

3. Konštrukčné a výsadbové plány pre realizáciu

Konečné výsadbové, vytyčovacie a konštrukčné plány bude možné použiť pre svojpomocnú realizáciu alebo posunuté realizačnej firme, čo môže byť špecializovaná záhradnícka firma aj stavebná firma, ku ktorej sa prizve krajinný architekt na dohľad správnosti implementácie návrhu.

Pre väčšie verejné projekty sa často vyhlasuje súťaž, pri ktorej si verejný vyhlasovateľ sa rozhodne komu dá vypracovať projekt po výbere zo súťažných prvotných zámerov. Často ide aj o viac kolový výber. Výhody sú v tom, že klient má hneď niekoľko návrhov, za ktoré však väčšinou zaplatí stanovenú cenu  umiestneným súťažiacim, bez ohľadu koho si vyberie pre projekt.

4. Výber realizátora a konštrukcia, výsadba

Táto fáza je na dohode so záhradným architektom. Môžete si nájsť vlastného realizátora, alebo poveriť návrhára s nájdením a manažovaním realizácie.

V každom prípade budete mať kvalitný podklad pre presnú konštrukciu a výsadbu priestoru.

Návrh záhrady
návrh parku
bottom of page