top of page

Premena smetiska na turistickú vyhliadku

Niekedy vznikajú smetiská nepotrebného materiálu na lokalitách, ktoré má oveľa vyšší potenciál než sa zdá na prvý pohľad.

Vidiecke oblasti sú zvlášť ohrozené náhodnému vzniknutiu skládky niekde v priekope.

Koncept využitia stavebného materiálu postupne dovážaného na miesto za obcou po ceste do blízkej turistickej lokality, prišiel úplne spontánne. Hoci je vývoz zakázaný, deje sa a nové násypy rozširujú miesto a vytvárajú akúsi mesačnú krajinu. V dohľade sú okolité vrchy, dediny, doliny a polia. Vyvýšená plocha tak poskytuje zrazu výhľad, na stále malebnú krajinu. Prečo tento potenciál nevyužiť? 

S podporou zo strany EU fondov pre rozvoj vidieka, regionu, turizmu a podobne by miestna správa mohla získať zaujimavú plochu pre turistov, športovcov, ktorý mieria do okolitách lesov ale aj pre miestnych obyvateľov. Príležitostí na prechádzku do 20 minút od centra obce nie je veľa okrem samotných ulíc. Obec nemá zaujímavé zóny pre oddych dostupné aj chodcom.

návrh vyhliadkovej plošiny na vidieku

Plocha smetiska je naplánovaná ako rampa vytvorená recykláciou časti materiálov na mieste. Jej vyvýšená časť ponúka lepší výhľad nad okolitou vegetáciou a zároveň možnosť si sadnúť. Informačná plocha by mala poskytnúť mapu panorámy krajiny s popisom. Zároveň by mala obsahovať informáciu  o samotnom projekte a jeho účeli zhodnotiť vyhodený materiál a vytvorenie novej rekrečnej plochy, ale aj ekologických biotopov. 

Práve násypy v kombinácii s vrstvou pôdy poskytujú podmienky pre rastliny suchých lúk. Priestor by sa tak mohol požiť na vytvorenie takýchto spoločenstiev rastlín. Centrálna plocha má slúžiť ako trávnatý priestor pre návštevníkov.

Na perifériach plochy by mali byť vysiate a vysadené práve lúčne a skalné spoločenstvá rastlín a krov. Niekoľko vysadených suchomilných druhov stromov dotvorí kompozíciu a poskytne tieň.

Prístupový chodník len pre peších by bol tiež tvorený z časti zanechaného stavebného materiálu. 

V blízkosti na ceste do lesov sa nachádza studnička s kyselkou, a spolu s ďalšími zaujímavosťami prírody, by mohla byť ďalšou zastávkou na turistickej ceste z obce na vrchol známej hory. Verím, že s trochou záujmu miestneho obyvateľstva a vyčlenením financií a ochotných ľudí pre prácu na projekte, bude sa dať hovoriť o turistickom a vidieckom rozvoji aj v tejto obci.

bottom of page